Nekrotronic (2018) ทีมพิฆาตปีศาจไซเบอร์

5.6/10

เรื่องย่อ :

ชายผู้ค้นพบว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของนิกายลับของสัตว์วิเศษที่ตามล่าและทำลายปีศาจในอินเทอร์เน็ต