Little Fish (2020)

6.9/10

เรื่องย่อ :

การต่อสู้สองสามครั้งเพื่อรักษาความสัมพันธ์ของพวกเขาไว้ด้วยกันการปนเปื้อนของความทุกข์ยากแพร่กระจายและค้นหาวิธีที่ “Little Fish”
จะทำลายทัศนียภาพที่แท้จริงของการนมัสการของพวกเขาและการต่อสู้สองสามครั้งเพื่อยึดความสัมพันธ์ของพวกเขาไว้ด้วยกันโรคร้ายแพร่กระจายและหาวิธีที่จะลบการตั้งค่าที่เป็นเรื่องราวของพวกเขา ความชื่นชอบและการเกี้ยวพาราสี Little Fish
ซึ่งเป็นภาพยนตร์ภาคที่สี่จากเจ้านาย Chad Hartigan เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่ในอนาคตที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ของซีแอตเทิลซึ่งใกล้เคียงกับความหายนะที่แท้จริง รวมถึง Olivia Cooke, Jack O’Connell, Soko และ Raul Castillo