Human Capital (2019)

6.1/10

เรื่องย่อ :

“Human Capital” ชีวิตของสองครอบครัวที่ไม่เหมือนใครส่งผลกระทบเมื่อลูก ๆ ของพวกเขาเริ่มมีความสัมพันธ์ที่กระตุ้นให้เกิดอุบัติเหตุอันเลวร้าย