2022- Love Tactics | ยุทธวิธีกำราบรัก

Love-Tactics-ยุทธวิธีกำราบรัก-2022-NETFLIX-บรรยายไทย

5.2/10

บทนำ:

2022- Love Tactics | ยุทธวิธีกำราบรัก

การต่อสู้เพื่อเอาชนะกันเองของคู่รักที่ทำงานเป็นฝ่ายผู้บริหารโฆษณาแล้วอีกคนก็เป็นนักออกแบบแฟชั่น ต่างคนก็ต่างหาเทคนิคที่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องสูญเสียงานแล้วเงื่อนไขของความรักของพวกเขาจะลงเอยแบบไหน ?