2022- Forgive Us Our Trespasses

Forgive-Us-Our-Trespasses-Netflix-2022

6.5/10

บทนำ:

2022- Forgive Us Our Trespasses

เด็กชายพิการขาท่อนบนหลบหนีและตัดสินใจอย่างกล้าหาญขณะที่พวกนาซีตามล่าและสังหารคนพิการ