2021 Tribhanga สวยสามส่วน

Tribhanga สวยสามส่วน

เรื่องย่อ : ชีวิตของผู้หญิงสามคนในช่วงปลายทศวรรษ 1980 จนถึงปัจจุบันและเน้นย้ำถึงคุณค่าของครอบครัวในชีวิตประจำวัน

6.5/10

2000-The Kid  ลุ้นเล็ก ลุ้นใหญ่ วุ่นทะลุมิติ
2000-The Kid  ลุ้นเล็ก ลุ้นใหญ่ วุ่นทะลุมิติ
2000-The Kid  ลุ้นเล็ก ลุ้นใหญ่ วุ่นทะลุมิติ