2021 The French Dispatch ก๊วนข่าวหัวเห็ด

2021 The French Dispatch ก๊วนข่าวหัวเห็ด

7.3/10

บทนำ:

จดหมายรักถึงนักข่าวที่ตั้งอยู่ในด่านหน้าของหนังสือพิมพ์อเมริกันในเมืองสมมุติของฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 20 ซึ่งรวบรวมเรื่องราวที่ตีพิมพ์ใน “The French Dispatch Magazine” มาสู่ชีวิต