2021 No One Gets Out Alive ห้องเช่าขังตาย

2021 No One Gets Out Alive ห้องเช่าขังตาย

5.3/10

บทนำ:

ผู้อพยพเพื่อค้นหาความฝันแบบอเมริกันซึ่งหลังจากถูกบังคับให้ต้องอยู่ในหอพักนักเรียนพบว่าตัวเองอยู่ในฝันร้ายที่เธอไม่สามารถหลบหนีได้