2021 Cosmic Sin

Cosmic-Sin

เรื่องย่อ : ทหารโกงเจ็ดคนเริ่มโจมตีก่อนที่จะต่อสู้กับอารยธรรมต่างดาวที่เพิ่งค้นพบด้วยความหวังที่จะยุติสงครามระหว่างดวงดาวก่อนที่มันจะเริ่ม

2.5/10