2021 Censor บรรยายไทยแปล

2021 Censor บรรยายไทยแปล

6.0/10

บทนำ:

หลังจากดูวิดีโอที่คุ้นเคยอย่างประหลาดซึ่งน่ารังเกียจ เอนิด ผู้เซ็นเซอร์ภาพยนตร์ ออกเดินทางเพื่อไขปริศนาในอดีตของการหายตัวไปของพี่สาวของเธอ เริ่มต้นภารกิจที่ละลายเส้นแบ่งระหว่างนิยายและความเป็นจริง