2021-Burning|บรรยายไทย

Burning-2021-บรรยายไทย

7.2/10

บทนำ:

2021-Burning|บรรยายไทย

ติดตามไฟป่าที่อันตรายถึงชีวิตในออสเตรเลียในปี 2019-2020 หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘Black Summer’ การเผาไหม้เป็นการสำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่เล่าจากมุมมองของเหยื่อเพลิงไหม้ นักเคลื่อนไหว และนักวิทยาศาสตร์