2021 All My Friends Are Dead ปาร์ตี้สิ้นเพื่อน

allmyfrienddie

เรื่องย่อ : เมื่อเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมีเพื่อน ๆ มาด้วยเพื่อโปรยขี้เถ้าของพ่อที่ฟาร์มเก่าของครอบครัวเรื่องแปลก ๆ ก็เริ่มเกิดขึ้น แคมป์ไฟอันอบอุ่นและเรื่องราวน่ากลัวเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของค่ำคืนที่เธอไม่มีวันลืม

6.3/10