2021-A Year End Medley|บรรยายไทย

A-Year-End-Medley-2021-บรรยายไทย

6.8/10

บทนำ:

2021-A Year End Medley|บรรยายไทย แต่ละคนนำพาเรื่องราวของตัวเองมายังโรงแรมและสร้างเรื่องราวแห่งโชคชะตาที่เป็นของพวกเขาเท่านั้นในแบบของพวกเขาเอง