2020 Run Hide Fight

Run Hide Fight

เรื่องย่อ : โซอี้ฮัลล์ วัย 17 ปีใช้ไหวพริบทักษะการเอาตัวรอดและความเห็นอกเห็นใจในการต่อสู้เพื่อชีวิตของเธอและเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเธอกับกลุ่มนักกีฬาที่ถ่ายทอดสดในโรงเรียน

6.8/10