2020 Fukrey Boyzzz: Space Mein Fukrapanti

Fukrey Boyzzz: Space Mein Fukrapanti

เรื่องย่อ : หลังจากความฝันอันลางสังหรณ์เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเป็นจริงทั้งสามคนรักสนุกต้องป้องกันไม่ให้สติปัญญาของมนุษย์ถูกขโมยไปจากดาวเคราะห์โลก

6.2/10