2020 Blue, Painful and Brittle สองเรา เจ็บปวด เปราะบาง

Blue paintful and brittle

เรื่องย่อ : Blue, Painful and Brittle (2020) สองเรา เจ็บปวด เปราะบาง คาเอเดะกับฮิซาโนะตั้งชมรมขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก แต่พอฮิซาโนะหายไป คาเอเดะก็ทุ่มสุดตัวเพื่อสานต่ออุดมการณ์ดั้งเดิมของชมรมที่เคยวาดฝันกันไว้

6.2/10