2020 Alone

Alone-400x592

เรื่องย่อ : Alone (2020) นักเดินทางม่ายที่เพิ่งถูกลักพาตัวโดยนักฆ่าเลือดเย็นเพียงเพื่อหลบหนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารที่ซึ่งเธอถูกบังคับให้ต้องต่อสู้กับองค์ประกอบต่างๆในขณะที่ผู้ไล่ตนักเดินทางม่ายที่เพิ่งถูกลักพาตัวโดยนักฆ่าเลือดเย็นเพียงเพื่อหลบหนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารที่ซึ่งเธอถูกบังคับให้ต้องต่อสู้กับองค์ประกอบต่างๆในขณะที่ผู้ไล่ตามเข้าใกล้เธอามเข้าใกล้เธอ

6.2/10