2010 Repo Men เรโปเม็น หน่วยนรก ล่าผ่าแหลก

Repo-Men-2010-400x577

เรื่องย่อ : Repo Men (2010) เรโปเม็น หน่วยนรก ล่าผ่าแหลก ในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อสามารถซื้ออวัยวะเทียมได้ด้วยเครดิตมันจะวนเวียนอยู่กับชายคนหนึ่งที่ดิ้นรนเพื่อจ่ายเงินด้วยหัวใจที่เขาซื้อมา ดังนั้นเขาจึงต้องออกวิ่งก่อนที่สัญลักษณ์จะถูกยึดคืน

6.3/10