2008 Einstein and Eddington ไอน์สไตน์และเอ็ดดิงตั้น

Einstein and Eddington ไอน์สไตน์และเอ็ดดิงตั้น

เรื่องย่อ : Einstein and Eddington (2008) ไอน์สไตน์และเอ็ดดิงตั้น เรื่องราวเกี่ยวกับพัฒนาการของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์และความสัมพันธ์ของไอน์สไตน์กับเซอร์อาร์เธอร์เอ็ดดิงตันนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนักฟิสิกส์คนแรกที่ทดลองพิสูจน์แนวคิดของเขา

7.3/10