2007 Life Support เครื่องช่วยชีวิต

Life Support เครื่องช่วยชีวิต

เรื่องย่อ : Life Support (2007) เครื่องช่วยชีวิต การช่วยชีวิตบอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีที่เรียนรู้บทเรียนแห่งความรักและความแข็งแกร่งผ่านการช่วยเหลือผู้อื่น

6.7/10