2003-The Fog of War เดอะฟอกออฟวอร์

The Fog of War (2003) เดอะฟอกออฟวอร์

8.1/10

บทนำ:

2003-The Fog of War เดอะฟอกออฟวอร์เดอะ ฟอก ออฟ วอร์ ใช้การตัดต่อภาพระหว่างเทปบันทึกการสนทนาของคณะรัฐมนตรีแห่งสหรัฐอเมริกา และการสัมภาษณ์โรเบิร์ต แม็กนามารา วัยแปดสิบห้าปี นำเสนอชีวิตของเขาตั้งแต่ช่วงที่ทำงานในกองทัพระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ประธานบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกา ในรัฐบาลของประธานาธิบดีเคนเนดี และจอห์นสัน เพื่ออำนวยการสงครามเวียดนาม เนื้อหาในช่วงการทำงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี้เน้นถึงความป่าเถื่อนของสงครามในช่วงเวลาของมัน และสาเหตุที่เขาถูกเชิญขึ้นรับตำแหน่งรัฐมนตรีทั้ง ๆ ที่เขาแทบจะไม่มีประสบการณ์ด้านการทหาร