เรื่องประกายไฟ A Spark Story (2021)

6.2/10

เรื่องย่อ :

“A Spark Story” ติดตามกระบวนการสร้างภาพยนตร์ SparkShorts ของ Pixar อย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับรูปแบบของ Corbin และ Gonzales นำเสนอภาพบริเวณใกล้เคียงขณะที่พวกเขาถ่ายทอดจินตนาการของตนเองไปยังหน้าจอ ภาพยนตร์เรื่องนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ Aphton
Corbin และ Louis Gonzales หัวหน้า SparkShorts ขณะที่พวกเขาทำงานเพื่อนำความพยายามของพวกเขา และโนน่าไปที่หน้าจอ