ภูเขามิอาจกั้น The Father Who Moves Mountains (2021)

8.3/10

เรื่องย่อ :

“The Father Who Moves Mountains” เจ้าหน้าที่ความรู้ที่ลาออก พบว่าลูกของเขาหายตัวไปในภูเขา หลังจากการค้นหามาระยะหนึ่ง Mircea ได้รวมกลุ่มกู้ภัยของเขาเข้าด้วยกัน กระตุ้นให้เกิดการทะเลาะวิวาทกับลูกเรือในละแวกบ้าน