ตลอดมา ตลอดไป คือเธอ ITO : Our Tapestry of Love (2020)

6.2/10

เรื่องย่อ :

“ตลอดมา ตลอดไป คือเธอ” ทากาฮาชิ เร็น และโซโนดะ อาโออิเป็นลูกสองคนของทศวรรษ 1980 ที่ถูกนำเข้ามาในโลกในปี 1989 พวกเขาพบกันในปี 2002 และคุ้นเคยกับความรักและความปรารถนาในวัยหนุ่มสาวผ่านกันและกันมากขึ้น เนื่องจากมันมักเกิดขึ้นบ่อยในวัยนั้น
พวกเขาจึงมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่ต่างออกไปเพียงเพื่อเข้าร่วมใหม่เมื่ออายุ 21 ปี โชคชะตาได้ปรับเปลี่ยนสิ่งเดียวกัน “ITO : Our Tapestry of Love” พวกเขาอายุ 31 ปีและพบกันอีกครั้ง คราวนี้จะมีอะไรโดดเด่น>
หรือโชคชะตาจะครอบงำพวกเขาเหมือนครั้งก่อนๆ ?