ซอมบี้สุริยะ Solar Impact (2019)

3.3/10

เรื่องย่อ :

“ซอมบี้สุริยะ” ขยะจากแสงแดดตกกระทบในทางปฏิบัติทำให้เกิดการทำลายล้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และปล่อยรังสีที่มุ่งเน้นไปที่ดวงอาทิตย์ทั่วทั้งโลก
เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วการรวมตัวของสหายควรต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตอยู่และหลีกหนีจากความผิดปกติ